Dažnai užduodami klausimai

Rengiant Strateginius veiklos planus į juos bus perkeliami NPP nustatyti strateginiai tikslai ir pažangos uždaviniai, prie kurių įgyvendinimo asignavimų valdytojas prisideda, įgyvendindamas atitinkamas nacionalines plėtros programas ir jų priemones. Nacionalinėse plėtros programose planuojamos pažangos priemonės, jų įgyvendinimui numatomos lėšos ir vertinimo rodikliai į Funkcijų vykdymo programas (biudžeto programas) perkeliami tiesiogiai iš atitinkamų plėtros programų, išlaikant pažangos priemonės pavadinimą ir kodą.

Į SVP planuojamą funkcijų vykdymo programą (biudžeto programą) perkeliami visi pažangos elementai: pažangos uždaviniai ir juos įgyvendinančios PP priemonės. Jeigu institucijos vykdoma tęstinė veikla (tęstinės veiklos priemonės) yra tiesiogiai susijusios su pažangos priemonėmis ir prisideda prie NPP nustatytų uždavinių pasiekimo, šios tęstinės veiklos priemonės funkcijų vykdymo programose priskiriamos atitinkamiems pažangos uždaviniams, t. y. programoje po vienu pažangos uždaviniu planuojamos atitinkamos pažangos priemonės ir su jomis tiesiogiai susijusios tęstinės veiklos priemonės (šioms tęstinės veiklos priemonėms atskirai uždavinys neformuojamas).

Atsiskaitymui rengiama viena veiklos ataskaita, kurioje atsiskaitoma už pasiektus rezultatus vykdant veiklą.

Atnaujinta 2021 08 27
Ar atsakymas Jums naudingas?

Naujo laikotarpio (2022-2024 m.) SVP bus rengiami pagal atnaujintą Strateginio valdymo metodiką.

Svarbu pažymėti, kad į strateginių veiklos planų projektus perkeliamos tik atrinktos bei ateinančiais metais planuojamos vykdyti PP priemonės.

Kadangi biudžeto derybų metu turėtų būti sutariama dėl ateinančiais metais planuojamų vykdyti PP priemonių,  iki biudžeto derybų turėtų būti parengtos (patvirtintos arba parengtas priemonės projektas) ir į strateginių veiklos planų projektus perkeltos ateinančiais metais planuojamos vykdyti PP priemonės. Jeigu ateinančiais metais (pvz. 2022 metais) nėra numatoma vykdyti PP priemonių ir/arba PP priemonės dar nėra parengtos ir patvirtintos, į strateginių veiklos planų projektus jos nėra perkeliamos ir institucija ateinantiems metams (pvz. 2022 metais) strateginiuose veiklos planuose planuoja tik tęstinės veiklos priemones.

Atnaujinta 2021 04 29
Ar atsakymas Jums naudingas?

Esami TVP įgyvendina ankstesniojo laikotarpio NPP ir neturėtų būti planuojamos naujame laikotarpyje.

Atnaujinta 2021 08 27
Ar atsakymas Jums naudingas?

Pagal naują strateginio planavimo sistemą, nuo 2021 m. TVP nebegalios. Kaip bus užtikrintas kitų institucijų veiklos tęstinumas 2021 m. (pvz.: URM turi šiuo metu du TVP – Globalios Lietuvos ir Vystomojo bendradarbiavimo)?

TVP veiklų, kurios yra pokyčio, tęstinumas galės būti užtikrintas atsižvelgiant į NPP tikslus ir uždavinius bei PP identifikuojant sprendžiamą problemą bei jos priežastis, pateikiant įrodymus, jas prioretizuojant ir suplanuojant atitinkamas intervencines kryptis. TVP veiklos taip pat gali būti planuojamos kitų ministerijų PP. Visais atvejais svarbu užtikrinti susijusių ministerijų dalyvavimą.

Atnaujinta 2021 08 04
Ar atsakymas Jums naudingas?
Paskutinė atnaujinimo data: 2018 05 02