Naujienos

Atnaujintos metodinės rekomendacijos privataus subjekto atrankai

images.jpg

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2020 m. liepos 21 d. privataus subjekto atrankai viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) projektuose taikoma nauja Privataus subjekto atrankos (pasiruošimo pirkimui, pirkimo komisijos sudarymo, pirkimų sąlygų rengimo, sklandaus pirkimo proceso valdymo, VPSP sutarties parengimo ir pasirašymo). Metodikos redakcija, patvirtinta 2020 m. liepos 21 d. Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) direktoriaus įsakymu Nr. 2020/8-237.

Atsižvelgdami į tai, kad vis daugiau institucijų investicijų projektų įgyvendinimui renkasi VPSP modelį, CPVA parengė metodines rekomendacijas bei pateikė 24 standartinių dokumentų, taikomų privataus subjekto atrankos procese, formas. Tikimės, kad standartiniai dokumentai padės institucijoms racionaliau planuoti ir valdyti privataus subjekto atrankos procedūras, užtikrins sklandų komisijos darbo organizavimą, supaprastins ir pagreitins privataus subjekto atrankos procedūrą.

Institucijų patogumui, standartinius dokumentus, naudojamus privataus subjekto atrankos proceso metu, parengėme taip, kad juos galėtumėte modifikuoti atsižvelgiant į pasirinktą atrankos būdą ir specifiką. Pavyzdžiui, vykdant konkurencinio dialogo procedūrą viename iš etapų kandidatai yra kviečiami pateikti sprendinius, todėl siūlome naudoti metodikos priedą „Sprendinio forma“.

Taip pat primename, kad CPVA yra parengusi privataus subjekto atrankos sąlygų, įskaitant partnerystės projekto standartinius dokumentus, kuriais rekomenduojame naudotis. Šie standartiniai dokumentai nuolat atnaujinami atsižvelgiant į naujausią praktiką bei Eurostato vertinimus.

Daugiau informacijos rasite čia.

Mūsų ekspertai yra pasiruošę suteikti daugiau informacijos dėl standartinių dokumentų naudojimo bei jų pritaikymo konkrečiam VPSP projektui.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020 07 24