Naujienos

CPVA ir Vilniaus universitetas partnerystę patvirtino sutartimi

partnership_blog.jpg

CPVA ir Vilniaus universitetas sutartimi patvirtino abipusiai naudingą partnerystę

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) ir Vilniaus universitetas (VU) pasirašė bendradarbiavimo sutartį, siekdami kryptingai ugdyti VU Teisės fakulteto studentų kompetencijas viešųjų investicijų planavimo bei viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) klausimais.

„Šios sritys yra viena iš CPVA veiklos sričių, todėl norime dalintis žiniomis ir patirtimi, rengiant ir atnaujinant studijų programas, studentams renkantis rašto darbų temas, profesinės praktikos ar tolimesnio darbo vietą. Siekiame paskatinti jų susidomėjimą tiek šia tematika, tiek apskritai viešojo sektoriaus darbo turiniu ir, žinoma, auginti sau specialistus,“ – sako CPVA vadovė Lidija Kašubienė.

VU Teisės fakultetas dekanas prof. dr. Tomas Davulis džiaugėsi, kad bendradarbiavimo sutartis suteiks išskirtines galimybes fakulteto studentams įgyti gebėjimų viešojo ir privataus sektorių partnerystės klausimais, pagilinti savo žinias viešųjų investicijų finansavimo sferoje, taip pat suteiks naujų galimybių įsitraukti į šių sričių tyrimus. 

Įgyvendinant pasirašytą bendradarbiavimo sutartį numatoma rengti bendrus seminarus, konferencijas, mokslinius tyrimus ir studijas. CPVA darbuotojams taip pat bus sudarytos galimybės bendradarbiaujant su VU Teisės fakultetu kelti kvalifikaciją ir tobulinti turimus gebėjimus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021 03 05