Naujienos

Parengti standartiniai privataus subjekto atrankos dokumentai mokyklų VPSP projektams

Mokykla.jpg

 

Rengiant privataus subjekto atrankos dokumentus esamų mokyklų rekonstrukcijos ir naujų statybos projektams, įgyvendinamiems valdžios ir privataus sektorių partnerystės būdu, rekomenduojame naudoti standartinius dokumentus mokyklų projektams (toliau – Standartiniai dokumentai), kuriuos galima rasti čia.

Standartiniai dokumentai buvo parengti konsultuojantis su Europos viešosios ir privačios partnerystės kompetencijų centru (EPEC)  bei atsižvelgiant į susiformavusią praktiką įgyvendinant VPSP projektus.

Standartiniais dokumentais galima naudotis vykdant privataus subjekto atranką tiek konkurencinio dialogo būdu, tiek ir skelbiamų derybų būdu. Standartiniuose dokumentuose taip pat galima rasti standartines technines specifikacijas, kurių pagrindu rekomenduojama rengti techninę specifikaciją konkrečiam mokyklų VPSP projektui.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021 03 23