Valstybės strateginių tikslų ir finansų valdymo tobulinimas

Savivaldybių finansų valdymas

Savivaldybių finansų valdymo tobulinimas, siekiant efektyvaus vietos viešųjų paslaugų teikimo ir savivaldybių investicijų pajėgumo didinimo.

Analitinės galimybės ir įrankiai, rekomenduojami taikyti planuojamų priimti finansinių sprendimų modeliavimui ir gautų rezultatų analizei. 

1. Savivaldybių skolos restruktūrizavimo ir efektyvaus turto valdymo galimybės

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija bei Lietuvos Respublikos finansų ministerija kartu su Italijos Respublikos finansų ministerija, konsultuodamasi su Europos Komisijos struktūrinių reformų rėmimo tarnyba, įgyvendino projektą „Savivaldybių skolos restruktūrizavimo ir efektyvaus turto valdymo priemonių sukūrimas“. Projektas finansuojamas iš Europos Komisijos Struktūrinių reformų rėmimo programos lėšų pagal finansavimo sutartį  Nr. SRSS/S2018/028.

Projekto vykdytojai: projekto veiklas pagal sutartį su Europos Komisija įgyvendino Italijos Respublikos finansų ministerijos ir Italijos Respublikos Centrinio banko steigta agentūra SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.

Projekto metu buvo renkami savivaldybių pajamų, išlaidų ir vykdomų funkcijų duomenys bei atliekama ekonometrinė analizė siekiant nustatyti savivaldybių išlaidų ir vykdomų funkcijų apimtis bei sąnaudas jų tarpusavio palyginimui.

Visos Lietuvos savivaldybės sugrupuotos į 4 klasterius pagal statistiškai reikšmingus požymius, sukurtas Lietuvos savivaldybių Gyvenimo kokybės indeksas klasteriuose.

Atliktos analizės rezultatų pagrindu sukurtas analitinis įrankis, taikytinas planuojamų priimti finansinių sprendimų modeliavimui ir gautų rezultatų analizei. 

Gauti rezultatai leis tikslinti viešųjų paslaugų finansavimą ir vertinti teikiamų paslaugų apimtis, bei kaštus; vertinti naujų viešųjų investicijų į infrastruktūrą poreikį, nustatyti infrastruktūros panaudojimo lygmenį.

Projekto rezultatai pasitarnaus viešųjų finansų valdymo tobulinimui Lietuvoje, efektyvaus vietos viešųjų paslaugų teikimui ir savivaldybių investicijų pajėgumų didinimui.

[[#ex]]

1) Mokymų medžiaga

Cluster First&Second Stage (September Mission) (1.6 MB )

klasteriai ir GKI (1.5 MB )

LT savivaldybiu klasteriai_2020 04 07_pristatymui (1.4 MB )

[[#ex]]

[[#ex]]

2) Rodiklių suvestinė

Savivaldybių_rodiklių_metaduomenų_DB_20_08_20 (335.4 KB )

[[#ex]]

[[#ex]]

3) Metiniai duomenys pagal sritis

Informacija ruošiama.

[[#ex]]

[[#ex]]

4) Savivaldybių klasterizavimas

Clusert_Results_FIRST_&_SECOND_Stage (1.6 MB )

Lithuania CLUSTER (Stage1&2) Map (257.1 KB )

[[#ex]]

2. Savivaldybių finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų normų galimybės

Informacija ruošiama.

3. Savivaldybių skolinimosi galimybių didinimo galimybės.

Informacija ruošiama.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021 01 26