Viešojo ir privataus sektorių partnerystė - Naujienos

Parengta nauja valdžios ir privačios partnerystės (VžPP) forma

How-is-The-Legality-of-Electronic-Contract-and-Signatures.jpg

 

Rengiant privataus subjekto atrankos dokumentus rekomenduojame naudoti atnaujintą Valdžios ir privataus subjekto partnerystė (VžPP) sutarties forma, kurią galima rasti prie Metodinių rekomendacijų privataus subjekto atrankai viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektuose (toliau – Metodinės rekomendacijos) čia.

Partnerystės (VžPP) sutartis buvo patikslinta atsižvelgiant į Eurostato rekomendacijas Valdžios ir privataus subjekto sutartims bei susiformavusią praktiką įgyvendinant VPSP projektus.

Ruošiantis privataus subjekto atrankai bei ją vykdant, skelbiamų derybų, konkurencinio dialiogo ar kitokiu būdu rekomenduojame naudotis Metodinėmis rekomendacijomis, kuriose yra pateikta daug standartinių formų, naudojamų privataus subjekto atrankos procese – pradedant nuo pirkimo grafiko, komisijos darbo tvarkos reglamento ir baigiant kvietimo pasirašyti partnerystės sutartį formos. Tikimės, kad šie standartiniai dokumentai padės institucijoms racionaliau planuoti ir valdyti privataus subjekto atrankos procedūras, supažindins iš anksto rinkos dalyvius su (VžPP) sutarties  sąlygomis, užtikrins sklandų komisijos darbo organizavimą, supaprastins ir pagreitins privataus subjekto atrankos procedūrą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021 03 05