Viešojo ir privataus sektorių partnerystė - Naujienos

CPVA VPSP ekspertai dalyvauja akredituotuose įvadiniuose VPSP mokymuose

workshop.jpg

Šių metų kovo 26-29 dienomis CPVA kartu su Europos Rekonstrukcijos ir plėtros banku (angl. Europian Reconstruction and Development Bank, EBRD) organizuoja VPSP pagrindų (angl. PPP Foundation) akredituotus APMG International, pasaulyje pripažinto akreditavimo ir egzaminavimo instituto, mokymus. Šiuose mokymuose dalyvaus CPVA ir kitų viešojo sektoriaus institucijų darbuotojai, o kovo 29 dieną laikys pirmojo lygio egzaminą  – VPSP pagrindai.

VPSP sertifikavimo programa (angl. PPP Certification Program) apima tris lygius – VPSP pagrindai, rengimas ir įgyvendinimas (angl. PPP Foundation, Preparation, Execution). Pasiruošti egzaminams galima ir savarankiškai, visa reikalinga metodika yra prieinama nuotoliniu būdu, taip pat pateikiami nuotoliniu būdu prieinami nemokami kursai. Egzaminai gali būti laikomi taip pat nuotoliniu būdu, tačiau tik susimokėjus egzamino laikymo mokestį.

Tai tarptautinė programa, kuri siekia ne tik ugdyti ir apibrėžti vienodą minimalų VPSP specialistų žinių lygį, bet ir kurti bendrą VPSP teorijos ir praktikos sąveikos viziją visame pasaulyje. Išlaikius visus trijų lygių egzaminus tampama sertifikuotu VPSP ekspertu (angl. Certified PPP Professional, CP3P). Šis sertifikatas pripažįstamas visame pasaulyje, nes programa sukurta bendradarbiaujant su Azijos plėtros banku (angl. Asian Development Bank, ADB), EBRD, Amerikos plėtros banku (angl. Inter-American Development Bank, IDB), Islamo plėtros banku (angl. Islamic Development Bank, IsDB), daugiašaliu investicijų fondu (angl. Multilateral Investment Fund, MIF), Pasaulio banko grupe (angl. the World Bank Group, WBG) ir yra dalinai finansuojama Viešosios ir privačios partnerystės infrastruktūros patariamosios priemonės (angl. Public-Private Infrastructure Advisory Facility, PPIAF).

Paskutinė atnaujinimo data: 2019 03 26