Investicijų projektas - kas tai?

Dokumentas padedantis atsakyti į vieną paprastą klausimą:*

KOKIU

[[#ex]]

Projekto kontekstas

Ši investicijų projekto dalis skirta paslaugų, kurių gerinimui ar plėtojimui rengiamas investicijų projektas, konteksto ir jų poreikio pagrindimo analizei. Detaliai išanalizuoti paslaugos teikimo kontekstą, ilgalaikį jų poreikį, galimybes esamais pajėgumais jį patenkinti ir iš to kylančias problemas yra būtina, siekiant vėliau įvertinti investicijų projekto turinio (tikslų, uždavinių bei veiklų įgyvendinimo prielaidų ir rezultatų) optimalumą, realumą bei pagrįstumą.

[[#ex]]

TIKSLU

[[#ex]]

Projekto turinys

Šioje dalyje nurodomi visi esminiai projekto turinio elementai: identifikuojamas projekto tikslas, uždaviniai ir siektini rezultatai, sąsajos su kitais projektais, projekto tikslinės grupės dydis ir poveikio ribos, pristatoma projekto organizacija.

[[#ex]]

GALIME

[[#ex]]

Galimybės ir alternatyvos

Ši dalis tarptautinėje praktikoje anglų kalba vadinama "feasibility and option analysis". Šioje dalyje aprašome esamą situaciją bei nagrinėjame galimas veiklas ir / ar veiklų derinius projekto tikslui, uždaviniams ir rezultatams pasiekti bei problemai išspręsti.

[[#ex]]

FINANSUOTI

[[#ex]]

Finansinė analizė

Šioje dalyje nagrinėjami finansiniai investicijų projekte nagrinėjamų alternatyvų pinigų srautai. Apskaičiuojant finansinius rodiklius, projekto išlaidos (investicijos, veiklos išlaidos, mokesčiai ir pan.) suprantami kaip neigiami pinigų srautai, o projekto įplaukos (veiklos pajamos) – kaip teigiami pinigų srautai.

[[#ex]]

EKONOMIKĄ

[[#ex]]

Ekonominė analizė

Socialinėje-ekonominėje analizėje įvertinamas projekto indėlis regiono ar visos šalies ekonominei gerovei. Finansinėje analizėje nagrinėjami finansiniai pinigų srautų pasikeitimai projekto organizacijos apimtyje, o socialinėje-ekonominėje analizėje išnagrinėjami projekto įgyvendinimo sąlygoti pokyčiai visuomenės gerovei.

[[#ex]]

RIZIKUODAMI

[[#ex]]

Jautrumas ir Rizikos

Kadangi projekto planavimas ir rengimas yra veikla, kuria siekiama sudaryti finansinių srautų ateities projekcijas, tikėtinos atitinkamos prognozavimo klaidos ir netikslumai. Šioje dalyje analizuojami ir vertinami rizikos veiksniai, darantys įtaką investicijų projektui, parengiamas rizikos veiksnių valdymo planas, numatomi būtinieji ištekliai rizikų veiksniams valdyti bei įvertinamas rizikų pasireiškimo poveikis projekto finansams.

[[#ex]]

PAGAL PLANĄ

[[#ex]]

Vykdymo planas

Šio skyriaus užduotis – išsamiai pristatyti pasirinktą investicijų projekto įgyvendinimo alternatyvą, atskleidžiant visas jos įgyvendinimo organizacines detales, veiklas, kurias planuojama atlikti, apibūdinti kartu su atsakingais už jas asmenimis.

[[#ex]]

* Investicijų projekto sąvoka apibrėžiama Investicijų įstatyme. Šiame puslapyje pateikiamas alternatyvus investicijų projekto sąvokos paaiškinimas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 06 22

Renginiai

Visi renginiai
Kovas 2023
29
Pr An Tr Ke Pe Še Se
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02