Viešųjų investicijų projektų rengimas

Rengimas ir vertinimas

CPVA viešosios ir privačios partnerystės ekspertai:

  • teikia konsultacinę ir metodinę pagalbą 2014-2020 ES Struktūrinių fondų Veiksmų programos Valdymo ir kontrolės sistemos institucijoms vertinančioms investicijų projektus. Kosultacijų laikas telefonu investicijų projektų vertinimo klausimais neribojamas;
  • teikia konsultacinę ir metodinę pagalbą investicijų projektų rengėjams. Konsultacijas telefonu investicijų projektų rengimo klausimais teikiamos antradieniais nuo 13:00 iki 17:00 ir penktadieniais nuo 8:00 iki 12:00.

Atkreipiame dėmesį, kad klausimus investicijų projektų vertinimo ir rengimo klausimais galite pateikti ir el. paštu. Į el. paštu siunčiamus klausimus atsakymą gausite per ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų laikotarpį po klausimo gavimo. Šiuo metu investicijų projektų vertinimo ir rengimo klausimais konsultuoja:

  • Dominykas Pošiūnas, +370 5 219 1569,
  • Egidijus Šerkšnas, +370 5 263 9757,
  • Linas Jasiukevičius, +370 5 219 1335,
  • Eglė Šilkonė, +370 5 263 9761,

Kontaktai

Naudingų teisės aktų suvestinė vienoje vietoje.

Teisės aktai

 

Pagrindiniai investicijų projekto rengimo dokumentai Pagrindiniai investicijų projekto vertinimo dokumentai

Dokumentas, kuriame aprašomas investicijų projekto rengimas - Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika.

 

DĖMESIO! Atnaujinome Investicijų projektų rengimo metodikos 5-6 ir 10 priedus (konversijos koeficientų, įverčių reikšmės ir skaičiuoklę atitinkamai). Atnaujinti Investicijų projekto rengimo metodikos priedai turėtų būti naudojami rengiant projektus, kuriuos vertinimui planuojama pateikti nuo 2020-01-01 imtinai. Atnaujintos skaičiuoklės versija – v1.4.0:

  • IP skaičiuoklė (v1-4.0, atnaujinta 2019-12-03, įsigalioja nuo 2020-01-01);
  • 5-6 priedai (atnaujinta 2019-12-03, įsigalioja nuo 2020-01-01).

 

Rengiant projektus, kuriuos planuojama pateikti iki 2019-12-31 turėtų būti naudojami šiuo metu galiojantys investicijų projekto rengimo priedai. Iki 2019-12-31 galiojanti skaičiuoklės versija – v1.3.0:

  • IP skaičiuoklė (V1-3.0, atnaujinta 2019-10-29, galioja iki 2019-12-31);
  • 5-6 priedai (atnaujinta 2019-01-02, galioja iki 2019-12-31).

 

Dokumentas, kuriame galima rasti informaciją apie investicijų projekto socialinės (ekonominės) naudos (žąlos) apskaičiavimą - Konversijos koeficientų bei ekonominės-socialinės naudos (žalos) apskaičiavimo metodika.

 

Konversijos koeficientai ir socialinės-ekonominės naudos (žąlos) apskaičiavimui taikomi įverčiai pateikiami Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodikos 5-6 prieduose. Konversijos koeficientai ir įverčiai yra atnaujinami kiekvienų metų gruodžio 1 d.

Dokumentas, pagal kurio nuostatas atliekamas investicijų projeko vertinimas - Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodikos 9 priedas (investicijų projekto vertinimo klausimynas).

 

Dokumentas, apibrėžiantis investicijų projekte privalomai nagrinėtinų alternatyvų sąrašą - Optimalios alternatyvos pasirinkimo ir vertinimo metodika.

Metodikos ir leidiniai

Raskite atsakymą į Jums rūpimą klausimą arba užduokite naują klausimą.

DUK

Paskutinė atnaujinimo data: 2019 12 05

Viešųjų investicijų projektų rengimas - Renginiai

Visi renginiai
Gruodis 2019
14
Pr An Tr Ke Pe Še Se
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05

Viešųjų investicijų projektų rengimas - Naujienos

Visos naujienos