Valstybės strateginių tikslų ir finansų valdymo tobulinimas

Pokyčio priemonių rengimas, vertinimas bei gebėjimų stiprinimas

        Atgal

CPVA Viešosios ir privačiosios partnerystės skyriaus ekspertai, dalyvaudami valstybės strateginio valdymo ir biudžeto valdymo pertvarkoje, teikia konsultacijas ministerijoms pažangos priemonių rengimo bei vertinimo klausimais. Šiuo metu pažangos priemonių rengimo bei vertinimo klausimais konsultuoja:

Kontaktai

Naudingų teisės aktų suvestinė vienoje vietoje.

Teisės aktai

 

Pagrindiniai pokyčio priemonių rengimo dokumentai Pagrindiniai pokyčio priemonių vertinimo dokumentai

Metodinė informacija apie priemones:

 

Dokumentas, kuriame galima rasti informaciją apie socialinės (ekonominės) naudos (žąlos) apskaičiavimą - Konversijos koeficientų bei ekonominės-socialinės naudos (žalos) apskaičiavimo metodika.

 

Investicijų projektų rengimo metodikos 5-6 prieduose pateikiamos konversijos koeficientų ir socialinės-ekonominės naudos (žąlos) apskaičiavimui taikomų įverčių reikšmės. Konversijos koeficientai ir įverčiai sekantiems metams atnaujinami atitinkamų metų gruodžio mėnesį.

Nuo 2021-01-01 galiojantys 5-6 priedai:

Informacija ruošiama.

Metodikos ir leidiniai

Raskite atsakymą į Jums rūpimą klausimą arba užduokite naują klausimą.

DUK

Nuorodos į mokymų video medžiagą:

  • Pokyčio priemonės formavimas ir alternatyvų analizė, 2021-01-07 (nuoroda: 1 dalis), Pokyčio priemonės formavimas ir alternatyvų analizė, 2021-01-07 (nuoroda: 2 dalis);
  • Pažangos priemonės formavimas ir alternatyvų analizė, 2021-01-27 (nuoroda: 1 dalis), Pažangos priemonės formavimas ir alternatyvų analizė, 2021-01-27 (nuoroda: 2 dalis);
  • Pažangos priemonės formavimas ir alternatyvų analizė, 2021-02-11 (nuoroda: 1 dalis), Pažangos priemonės formavimas ir alternatyvų analizė, 2021-02-11 (nuoroda: 2 dalis);
  • Pažangos priemonės formavimas ir alternatyvų analizė, 2021-02-18 (nuoroda).
Gebėjimų stiprinimas
Paskutinė atnaujinimo data: 2021 03 31