Dažnai užduodami klausimai

Kadangi PP priemones reikės perkelti į rengiamus SVP projektus, tai PP priemonės turi būti formuluojamos veiksmažodžio bendratimi, pavyzdžiui, "Skatinti tautinių mažumų įsitraukimą ir įtrauktį į visuomeninį gyvenimą ir mažinti informacinę atskirtį.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Taisyklės dėl priemonių skaičiaus nėra. Bendra nuostata, kad priemonės turėtų būti kompleksinės, jog galėtų spręsti nustatytą problemą iš esmės. Taip pat formuojamos priemonės apimtis turėtų būti tokia, kad joje būtų galima suformuoti alternatyvas (vėlesniame etape rengiant priemonių pagrindimą).

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Pagal šiuo metu su ministerijomis suderintą ir PP rengimo gairių projektą (LRV protokolinio sprendimo projekto priedas) išimtys PP rengimui nėra taikomos. Iki šiol išimtys dėl PP rengimo yra numatytos tik dviejose srityse (KAM ir VRM ilgalaikės strategijos, kurias tvirtina Seimas).

Išimtys priemonių rengimui taip pat nenumatytos, tačiau tais atvejais, kai priemonė rengiama direktyvų nuostatoms perkelti jai gali būti netaikomas reikalavimas atlikti priemonės įgyvendinimo alternatyvų, siekiant norimo poveikio, analizę, jei tam neprieštarauja Finansų ministerija.

Pagal LRV protokolinio sprendimo projektą Finansų ministerijai bus suteikti įgaliojimai vertinti PP projektus ir teikti dėl jų išvadas.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Ne. Alternatyvų analizė turės būti atlikta formuojant priemones, o priemonių pagrindimai rengiami vėlesniame etape nei PP.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?
Paskutinė atnaujinimo data: 2018 05 02