VPSP etapai ir procesas

Apie VPSP etapus ir procesą

VPSP etapai

Įgyvendinat partnerystės projektus iškiriame 3 pagrindindinius VPSP etapus:

Etapas

Supaprastintas etapo paaiškinimas

Nuoroda

1. VPSP projekto rengimas ir tvirtinimas Šio etapo metu yra identifikuojamos problemos, jų sprendimų būdai, parengiami dokumentai, nurodyti teisės aktuose ir CPVA metodiniuose dokumentuos, gaunama CPVA išvada dėl projekto socialinės ekonominės naudos bei VPSP tikslingumo ir patvirtinamas VPSP projektas Vyriausybei arba savivaldybės tarybai priimant sprendimą dėl VPSP projekto tikslingumo. Plačiau
2. Privataus subjekto atranka

Vyriausybei arba savivaldybės tarybai patvirtinus VPSP projektą, yra rengiami privataus subjekto atrankos dokumentai naudojant CPVA patvirtintus standartinius dokumentus, gaunama CPVA nuomonė ir per CVP IS skelbiama atranka. Šis etapas užsibaigia Finansų ministerijai įvertinus galutinį VPSP sutarties projektą, bei paskelbus privataus subjekto atrankos procedūrų laimėtoją. 

Plačiau
3. VPSP sutarties įgyvendinimas Šio etapo metu yra pasirašoma VPSP sutartis, įvykdomos visos sutarties įsigaliojimo visa apimtimi sąlygos ir pradedama įgyvendinti VPSP sutartis. Etapas užsibaigia pasibaigus VPSP sutarčiai ar ją nutraukus anksčiau laiko.  Plačiau

 

VPSP procesas

VPSP rengimo ir įgyvendinimo procesai yra skirtingi ir priklauso nuo to, kas rengia ir įgyvendina VPSP projektą.

[[#ex]]

Centrinės valdžios subjektų įgyvendinamų VPSP projektų procesas.

[[#ex]]

[[#ex]]

Vietinės valdžios subjektų įgyvendinamų VPSP projektų procesas.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2023 05 24