VPSP etapai ir procesas - Dažnai užduodami klausimai

Atnaujinta 2023 05 02
Ar atsakymas Jums naudingas?

Rengdama bei įgyvendindama VPSP projektus, institucija taip pat atsako už informacijos apie VPSP projektus teikimą LR Finansų ministerijai ir CPVA. Informacijos apie VPSP rengimo ir įgyvendinimo eigą teikimą reglamentuoja LR finansų ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1K-489 patvirtintos taisyklės.

Taisyklių nustatyta tvarka VPSP projektą įgyvendinanti institucija teikia ataskaitas apie sprendimų priėmimą rengiant ir įgyvendinant VPSP projektus, apie sudarytas VPSP sutartis ir jų vykdymą bei atliktas kapitalo investicijas.

Teikiamos informacijos apimtis, forma bei terminai apibendrinti žemiau pateiktoje atmintinėje:

 

I. ATASKAITA

apie sprendimų priėmimą rengiant ir įgyvendinant VPSP projektus

II. ATASKAITA

apie sudarytas VPSP sutartis ir jų vykdymą

III. ATASKAITA

apie atliktas kapitalo investicijas

00000000000000000000000

KAS?
 • informacija apie sprendimą dėl VPSP projekto įgyvendinimo
 • informacija apie privataus subjekto atrankos paskelbimą
 • informacija apie privataus subjekto atrankos rezultatus
 • informacija apie VPSP pasirašymą
 • informacija apie sudarytą VPSP projekto finansavimo sutartį
 • informacija apie VPSP sutarties keitimus
 • informacija apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties pasibaigimą

 

+ VPSP sutarties (jos priedų, keitimo) kopijos

 • bendra VPSP projekto vertė
 • statybos darbų laikotarpis
 • VPSP sutarties kapitalo investicijų dydis
 • atliktų kapitalo investicijų dydis
 • mokėjimai privačiam subjektui
 • mokėjimai viešajam subjektui
 • baudos privačiam subjektui

 

+ VPSP sutarties įgyvendinimo metinių ataskaitų kopijos (jei tokias numatyta teikti) ir aiškinamasis raštas

 • VžPP sutarties kapitalo investicijų dydis
 • turto sukūrimo darbų atlikimo laikotarpis
 • atliktų kapitalo investicijų dydis
KAM? CPVA el.p.: [email protected] LR Finansų ministerijai el.p.: [email protected] LR Finansų ministerijai el.p.: [email protected]
KADA? per 5 d.d. nuo sprendimo priėmimo kasmet iki sausio 31 d. iki kiekvieno mėnesio 20 d.
KAIP? PDF formatu kartu su lydraščiu, pasirašytu institucijos vadovo PDF formatu kartu su lydraščiu, pasirašytu institucijos vadovo PDF formatu kartu su lydraščiu, pasirašytu institucijos vadovo
 
Atnaujinta 2023 05 02
Ar atsakymas Jums naudingas?

Bet kokios investicijos našta tenka naudos gavėjui. Kai objektai ir paslaugos finansuojami iš biudžeto, ir vėliau išlaikomi iš biudžeto, mes visi prisiimame šią finansinę naštą. Kai už paslaugas turėtų sumokėti gavėjai, bet politikai nori palaikyti socialiai gražesnes (mažesnes) kainas, dalį naštos prisiima paslaugos gavėjai, o skirtumą tarp realios ir socialinės kainos – mes visi, nes skirtumas kompensuojamas iš biudžeto.

VžPP (valdžios ir privačios partnerystės) atvejais užsakovas ir pagrindinis mokėtojas yra viešasis subjektas, kuris teikia paslaugą (mokyklos, ligoninės, kalėjimai, administraciniai pastatai ir pan.) Paslauga vartotojams teikiama nemokamai, už ją moka visi mokesčių mokėtojai. Koncesijos atveju, užsakovas yra viešasis subjektas (užsakomos paslaugos: šildymas, elektros tiekimas, atliekų tvarkymas, vandens tiekimas ir pan.). Už paslaugą moka paslaugos gavėjai (galutiniai vartotojai).

Atnaujinta 2023 05 02
Ar atsakymas Jums naudingas?

VPSP projektai atsiranda kartais ir dėl privataus sektoriaus iniciatyvos, teisinis reglamentavimas leidžia privatiems subjektams inicijuoti VPSP projektus, bet tokia iniciatyva turi atitikti viešojo sektoriaus strateginių planų tikslams. Privatus subjektas gali pats parengti investicijų projektą, tačiau bus skelbiamas konkursas, kas įgyvendins šį projektą, ir nebūtinai idėjos ir projekto autorius jį laimės.

Atnaujinta 2023 05 02
Ar atsakymas Jums naudingas?

Jau pradedant planuoti investicijas arba paslaugų plėtra, turi būti aišku, kas yra atsakingas už paslaugą, kas valdo žemę, turtą, kas priima sprendimą dėl finansavimo. VPSP laikas ateis tik po to, kai bus nuspręstas kad investicija reikalinga ir naudinga, ir kas už ją atsakingas. Todėl net teoriškai neįmanoma situacija kad šeimininkas yra neaiškus. Deja būna situacijų kai šeimininkų yra daug ir jų interesai skiriasi, arba kad šeimininkas nesuinteresuotas projekto sėkmė. Tuomet geriau nepradėti VPSP, nes ji nebus sėkminga.

Atnaujinta 2023 05 02
Ar atsakymas Jums naudingas?
Paskutinė atnaujinimo data: 2023 08 23