Dažnai užduodami klausimai

Atsakingoji ministerija, identifikavusi horizontaliajam principui (HP) aktualią sritį, turi įtraukti atitinkamo HP kuratoriaus atstovus į PP rengimą. Atsakingoji ministerija identifikavusi kuriai veiklos sričiai ir kuriuos NPP uždavinius įgyvendinti bus rengiama PP, apie rengimo pradžią, PP rengimo koordinatorių bei pirmąjį rengėjų susitikimą informuoja LRVK ir visas NPP nurodytas dalyvaujančias institucijas, prisidedančias prie uždavinių įgyvendinimo, bei HP ir Lietuvos teritorijos bendrojo plano koordinatorius. Susitikimo metu turėtų būti aptariamas PP rengimo  procesas.  Šis pirmas susitikimas turėtų būti užprotokoluotas. Protokolas suderintas su visais dalyviais. Dėl paties rengimo proceso – kaip buvo rekomenduota įvadiniuose susitikimuose, turėtų būti kuriama viena ar kelios nedidelės (iki 10 asmenų) darbo grupės PP ar jos fragmentams rengti; būtent dalyvaudami šių darbo grupių darbe HP koordinatoriai ir turi realizuoti savo funkcijas.

Atnaujinta 2021 08 04
Ar atsakymas Jums naudingas?

Finansinės projekcijos sudaromos į visas Lietuvos biudžeto pajamas ir išlaidas. Planuojant Pažangos lėšų finansines projekcijas, visų pirmą atimamos lėšos, skirtos tęstinei veiklai, t. y. įprastų funkcijų vykdymui ir paslaugų teikimui. Jei lieka galimybė, skirtumą tarp visų biudžeto pajamų ir išlaidų tęstinei veiklai galima investuoti į strateginius pokyčius. Šis skirtumas itin jautrus jei  valstybės veiklos srities pažangos lėšų šaltinis yra tik nacionalinis biudžetas, nėra kitų ES finansavimo šaltinių. Tai reiškia, kad tokios pažangos priemonės bus labiausiai įtakojamos  biudžeto pajamų situacijos.

Atnaujinta 2021 08 04
Ar atsakymas Jums naudingas?

PP rengiamos naujo laikotarpio NPP įgyvendinti ir pažangos priemonėms koordinuoti. Tęstinė veikla PP neturėtų būti planuojama. Pradėti iki 2021 Valstybės investicijų programos projektai, 2014-2020 ES finansinės perspektyvos lėšomis finansuojamų programų veiksmai, nors pagal savo esmę yra Pažangos veiksmai, strateginiuose veiklos planuose turi būti planuojami kaip tęstinės priemonės ir tęstinės lėšos. Taip daroma išimtinai dėl patogumo, kad nereikėtų performatuoti vykstančių priemonių ir išlaidų.

Atnaujinta 2021 08 04
Ar atsakymas Jums naudingas?

Priemonės, kurios buvo pradėtos iki PP patvirtinimo, į šią PP nėra traukiamos. Kriterijai, pagal kuriuos veiklos galėtų būti priskiriamos tęstinėms veikloms ar pažangos veikloms, pateikiamos atskirame lape.

Atnaujinta 2021 08 04
Ar atsakymas Jums naudingas?

Atsižvelgiant į tai, kad pažangos veiklos ir jų įgyvendinimui reikalingos lėšos yra planuojamos plėtros programose ir jų priemonėse, iki ateinančių metų biudžeto derybų turi būti parengtos atitinkamos plėtros programos ir jų priemonės (arba bent jų projektai) ir perkeltos į Strateginių veiklos planų projektus.

Tęstinės veiklos ir jų įgyvendinimui numatomos lėšos, kaip įprastai planuojamos Strateginiuose veiklos planuose. Siūlomas pažangos ir tęstinės veiklos išlaidų atskyrimo kriterijų sąrašas pateikiamas atskirame lape. Siūlomas atskyrimas yra indikatyvus - t. y. bendros gairės.

Atnaujinta 2021 08 04
Ar atsakymas Jums naudingas?

Taip, jei tai nėra didinimas teisės aktuose numatytu indeksavimo dydžiu (pavyzdžiui, dėl infliacijos ar kitų makroekonominių ar socialinių rodiklių pokyčių). Jei didinimas daromas su siekiu pakeisti situaciją, pavyzdžiui, didinamas mažose miestelių mokyklose dirbančių mokytojų DU, siekiant pritraukti į šias mokyklas talentingus mokytojus, toks pakėlimas būtų pažangos lėšos visu laikotarpiu, kuriuo bus stebima, ar pakėlimas davė norimą rezultatą. Jei atliekamas vienkartinis tam tikrų darbuotojų DU pakėlimas, pvz., sveikatos, švietimo sistemų darbuotojų bendras DU lygio kėlimas, toks pakėlimas būtų laikomas pažangos lėšomis tik tai metais, kai įvyksta pokytis, o vėliau tai būtų tęstinių lėšų padidėjimas.

Atnaujinta 2021 08 04
Ar atsakymas Jums naudingas?
Paskutinė atnaujinimo data: 2018 05 02