Dažnai užduodami klausimai

Aplinkos ministerijos prašymu, jai turėtų būti pateikti rengiamų PP projektai, kad ji turėtų galimybę pateikti pastabas. Tolimesni procesai organizuojami analogiškai kaip HP koordinatorių įtraukimas rengiant PP.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Kurdama atitinkamą darbo grupę į Jus privalės kreiptis atsakinga ministerija, ir Jūsų atstovas dalyvaus šios darbo grupės veikloje rengiant šią PP.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Taip, bus viešai paskelbtas tiek PP sąrašas, tiek ir tai, kokios institucijos kurios PP rengime dalyvauja. Nėra numatytas bendras procesas proaktyvaus prisijungimo prie kitos institucijos PP rengimo, tačiau galite imtis tokios iniciatyvos darbine tvarka.  Jei ministerijos veiklos atsispindi kitų institucijų tiksluose/uždaviniuose, tai jose ir bus dislokuoti asignavimai. Ministerija galės įsitraukti tik kaip dalyvaujančioji (oficialiai ar neoficialiai) ministerija.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Vienas vykdomos strateginio planavimo ir valdymo sistemos pertvarkos tikslų – didinti socialinių ir ekonominių partnerių įtraukimą į valstybės investicijų planavimą. Kokybiško socialinių ekonominių partnerių įtraukimo į investicijų planavimo procesus būtinybė pabrėžiama ir ES reglamentuose. Pažymėtina, kad viešųjų aptarimų metu priešingai, nei teisės akto formalaus derinimo procese, socialiniams ekonominiams partneriams atsiranda daugiau galimybių ne tik pateikti siūlymus bet ir gauti atsakymus į su parengtu dokumentu, pasirinktais sprendimais ar pan. susijusius klausimus. Tokiuose viešuose aptarimuose vykstančių diskusijų metu gali būti atrastos (išgrynintos) PP rengimo metu nepaliestos problemos ar jų priežastys.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Šiame etape griežtai reglamentuoti viešųjų aptarimų proceso neplanuojame. Teisės aktuose planuojama nustatyti tik tai kad tokie aptarimai turi vykti ir kokiu tikslu.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?
Paskutinė atnaujinimo data: 2018 05 02