Naujienos

Atnaujinta Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika

metodika pilnas 1k.jpg

Informuojame, kad Veiksmų programos valdymo komiteto 2019 m. rugsėjo 23 d. protokolu Nr. 43 pritarta Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikos (toliau – Kokybės metodika) pakeitimams. Finansų ministerija atnaujino Kokybės metodiką siekiant išvengti besikartojančių nuostatų teisės aktuose: Kokybės metodikoje panaikintos perteklinės nuostatos, kurios jau yra Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, Investicijų projektų rengimo metodikoje.


Primename, kad Investicijų projektų rengimo metodikos 9 priedas „Investicijų projektų atitikties Investicijų projektų rengimo metodikai vertinimo klausimynas“ yra skirtas vertintojams įvertinti parengtus investicijų projektus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019 10 02