Naujienos

Parengtas Koncesijų įstatymo komentaras

koncesiju-komentaras-1.png

Advokatų profesine bendrija WALLESS Viešųjų pirkimų tarnybos užsakymu parengė Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo komentarą. Jame siekiama kuo paprasčiau paaiškinti įvairius koncesijų aspektus, ne tik per teisės aktų ir teismų praktikos aiškinimą, bet ir per geruosius praktikos ir sukauptos patirties pavyzdžius. Komentaro rengimo metu su jo rengėjais savo patirtimi nuolat dalijosi CPVA ekspertai, kurie Lietuvoje daugiausia ir susiduria su koncesiją inicijuojančiomis institucijų bei privačių investuotojų praktiniais klausimais tiek susijusiais su koncesijų inicijavimu, tiek su atrankos sąlygų rengimu bei teikia konsultacinę pagalbą iškilus problemoms koncesijų sutarčių įgyvendinimo metu.

Viešos ir privačios partnerystės projektai yra imlūs laikui, dažnu atveju suteikiančiosios institucijos dėl projektų sudėtingumo ir kompetencijų trūkumų patiki investicijų projektų bei atrankos sąlygų rengimą ir atrankos vykdymą konsultantams . Nuo 2018 m. sausio 1 d. Lietuvoje galioja nauja Koncesijų įstatymo redakcija, pagal kurią buvo pradėtos penkios privačių partnerių atrankos procedūros, tikimasi, kad koncesijų įstatymo komentaras paskatins drąsiau ir dažniau projektus įgyvendinti koncesijų būdu bei bus nuolatinė pagalbinė priemonė ne tik suteikiančiosioms institucijoms savarankiškai įgyvendinant koncesijų projektus, bet komentare ras atsakymus į kylančius praktinius klausimus ir kiti koncesijų suteikime dalyvaujantiems subjektai - privatūs investuotojai, finansuotojai, kontroliuojančios institucijos.

Koncesijų įstatymo komentaras patalpintas Viešųjų pirkimų tarnybos tinklapyje, pagrindiniame meniu esančioje skiltyje „Metodinė pagalba“ (žiūrėti prie „Gairės ir rekomendacijos“). VPT nurodo, jog pasikeitus įstatymo nuostatoms ar gausėjant teismų praktikai, komentaras bus atitinkamai atnaujinamas.

CPVA primena, jog rengiant koncesijų atrankos sąlygas privaloma vadovautis parengtomis standartinėmis koncesijos konkurso sąlygomis bei standartine koncesijų sutartimi (žiūrėti „Metodikos ir leidiniai“). Šie standartiniai dokumentai nuolat atnaujinami atsižvelgiant į naujausią praktiką bei Eurostato vertinimus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023 05 25