Naujienos

Patvirtintos naujos redakcijos VPSP rengimo ir įgyvendinimo taisyklės

legal act.jpg

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2022 m. birželio 22 d. pakeitė Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisykles. Pakeistose taisyklėse rekomenduojama savivaldybėms konsoliduoti smulkius VPSP projektus, kas padėtų sumažinti tokių projektų rengimo kaštus ir sutrumpintų pasirengimo įgyvendinti VPSP projektus laiką. Savivaldybės VPSP projektus gali apjungti pagal sektorius, pavyzdžiui dvi ar daugiau savivaldybių gali apjungti planuojamus mokyklų modernizavimo arba plėtros projektus. Taip pat VPSP projektus galima konsoliduoti pagal funkcines zonas, t. y. šalimais esančios savivaldybės gali apjungti projektus, kurie apima abiejų savivaldybių teritorijas ir yra aktualūs abiejų savivaldybių bendruomenėms.

Taip pat pažymėtina, kad VPSP taisyklėse yra nuostata, kad kiekviena institucija, po to, kai pasirašo VPSP sutartį su privačiu partneriu, privalo per 30 dienų nuo VPSP sutarties pasirašymo dienos sutartį su priedais, įskaitant laimėjusį pirkimą pasiūlymą bei šių dokumentų vertimą į anglų kalbą pateikia Finansų ministerijai, kuri dokumentus teikia vertinti Lietuvos statistikos departamentui ir Eurostatui. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Eurostato reikalavimus, pasirašyta VPSP sutartis turi būti įvertinta per sutarties įsigaliojimo visa apimtimi terminą, todėl rekomenduojama visoms institucijoms dar prieš pasirašant VPSP sutartis pasirūpinti jų vertimu į anglų kalbą.

Taip pat VPSP taisyklėse yra detalizuotos CPVA funkcijos teikiant metodinę ir konsultacinę pagalbą, vertinant dokumentus ir viešinant informaciją apie VPSP Lietuvoje ir kitose šalyse.

Plačiau su VPSP taisyklėmis galima susipažinti paspaudus nuorodą Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022 08 10