Naujienos

Savaitės darbotvarkė

aerial-view-business-data-analysis-graph_53876-13390.jpg

ŠIĄ SAVAITĘ:

DALYVAUJAME

SUSITINKAME / ORGANIZUOJAME

VERTINAME / KONSULTUOJAME

PIRMADIENIS

 

Susitinkame su Vilniaus miesto savivaldybės atstovais aptarti Vilniaus mokyklų atnaujinimo projekto / programos.

Dalyvauja: Neringa Pažūsienė, Dalia Rudytė, Ilona Budvytienė, Loreta Juškaitė-Pečul, Darius Mitka

 

Kartu su Klaipėdos rajono savivaldybės administracija organizuojame viešąją konsultaciją dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu planuojamo įgyvendinti projekto „Daugiafunkcinio centro Sendvario seniūnijoje statyba“.

Dalyvauja: Neringa Pažūsienė, Ieva Dženkauskaitė, Loreta Juškaitė-Pečul

 

 

Susitinkame su Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) studentais vedant atvirą paskaitą „Viešųjų investicijų projektų (įprastų ir įgyvendinamų VPSP būdu) finansinė analizė“ ir pristatant tyrimų temas, kuriose darbai galėtų prisidėti prie valstybės investicijų naudos ir efektyvumo didinimo.

Dalyvauja: Linas Jasiukevičius

 

 

Konsultuojame  DNR plano veiksmų rengimo ir vertinimo klausimais, vertiname Investiciniam komitetui teikiamas DNR plano veiksmų koncepcijas

 

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos investicijų projektą „Daugiafunkcinės ledo arenos infrastruktūros Alytuje statybos, įveiklinimo ir pritaikymo visuomenės reikmėms“

 

Konsultuojame Palangos m. savivaldybės administraciją dėl Palangos koncertų salės (estrados) koncesijų projekto įgyvendinimo

 

ANTRADIENIS

 

 

Susitinkame su Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) atstovais aptarti Šiaulių AVPK projekto rengimo klausimus.

Dalyvauja: Neringa Pažūsienė, Darius Mitka, Ieva Dženkauskaitė, Loreta Juškaitė-Pečul, Irma Dargė

 

Susitinkame su Vilniaus m. savivaldybės administracija aptarti darbo eigą su EPEC  rengiant Vilniaus miesto mokyklų pilotinių projektų standartinius dokumentus.

Dalyvauja:  Neringa Pažūsienė, Ieva Dženkauskaitė, Loreta Juškaitė-Pečul, Linas Jasiukevičius, Darius Mitka

 

Susitinkame su EPEC atstovais aptarti EPEC narių metinio susitikimo, kuris vyks lapkričio 17-18 d., pasiruošimo klausimus.

Dalyvauja: Linas Jasiukevičius, Neringa Pažūsienė.

TREČIADIENIS

 

 

Susitinkame su Kauno rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus atstovais aptarti Neapibrėžtųjų įsipareigojimų vertinimo.

Dalyvauja: Ilona Budvytienė, Dalia Rudytė

 

Susitinkame su Lietuvos žmonių su negalia sąjunga atstovais.

Dalyvauja: Justina Jakštienė

 

Susitinkame su UAB „Peritus sprendimai“ atstovais aptarti „Daugiafunkcinės ledo arenos infrastruktūros Alytuje statybos, įveiklinimo ir pritaikymo visuomenės reikmėms“ projekto.

Dalyvauja: Neringa Pažūsienė, Loreta Juškaitė-Pečul, Dominykas Pošiūnas

Susitinkame Finansų ministerijos ir UAB „BGI Consulting“ atstovais dėl  Biudžeto pertvarkos darbų ir pilotinės biudžeto programų peržiūros

Dalyvauja: Jekaterina Šarmavičienė, Viktoras Sirvydis

 

KETVIRTADIENIS

Dalyvaujame Europos Sąjungos TAIEX programos ekspertų misijoje savivaldybių investicijų ir savivaldybių stebėsenos klausimais.

Dalyvauja: Dalia Rudytė, Ilona Budvytienė, Jūratė Jockuvienė, Solveiga Skunčikienė

 

PENKTADIENIS

 

Organizuojame Europos Sąjungos pagalbos struktūrinėms reformoms priemonės finansuojamo projekto „Municipal Debt Restructuring: Design a Tool for the Evaluation of the long run Sustainability of LG‘s Financial Structure“ savivaldybių fiskalinės politikos mokymus.

Dalyvauja: LR Vyriausybės kanceliarijos, Finansų ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,  Švietimo, Mokslo ir Sporto Ministerijos atstovai.

Mokymus veda: Jekaterina Šarmavičienė, Viktoras Sirvydis, Solveiga Skunčikienė, Dalia Rudytė, Edvinas Bulevičius, Jūratė Jockuvienė, Justina Jakštienė, Linas Jasiukevičius

 

 

Organizuojame darbinį susitikimą su Vilniaus miesto savivaldybės ir Europos investicijų banko atstovais aptarti Vilniaus mokyklų atnaujinimo projekto / programos.

Dalyvauja: Neringa Pažūsienė, Jekaterina, Šarmavičienė, Dalia Rudytė, Ilona Budvytienė, Loreta Juškaitė-Pečul, Darius Mitka, Linas Jasiukevičius

Paskutinė atnaujinimo data: 2020 11 10