Viešojo ir privataus sektorių partnerystė - Naujienos

CPVA VPSP ekspertai dalyvauja Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos renginiuose Paryžiuje

OECD.jpg

Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) turi įvairias tikslines bendradarbiavimo struktūras ir tinklus. Viena iš tokių struktūrų – už valstybės biudžetą atsakingų pareigūnų darbo grupė – turi specialiuosius Viešosios ir privačios partnerystės (VPP) ir infrastruktūros plėtros institucijų atstovų bendradarbiavimo tinklus. Šių tinklų siekis – padėti šalių vyriausybėms planuoti ir kurti efektyvią infrastruktūrą, dalintis patirtimis ir žiniomis, aptarti gerą ir blogą praktiką, ieškoti bendrų sprendimų.

Balandžio 16 – 17 d. EBPO būstinėje Paryžiuje vyksta abiejų minėtų tinklų institucijų atstovų susitikimai. Susitikimų metu šalių – EBPO narių, tarptautinių finansinių institucijų, Europos Komisijos, EBPO Viešojo valdymo direktorato ir kitų institucijų atstovai diskutuoja apie įvairius iššūkius, su kuriais šalys susiduria planuodamos ir vykdydamos infrastruktūros projektus – ilgalaikių infrastruktūros plėtros planų strategiškumas, stabilumas, prioretizavimas, gebėjimų užtikrinimas, finansavimas, privataus kapitalo dalyvavimo tikslingumas, investicijų poveikio vertinimas  ir t.t.

Lietuvos atstovai pirmą kartą dalyvauja šių tinklų susitikime – balandžio 16 ir 17 dienomis EBPO Viešosios ir privačios partnerystės (VPP) ir infrastruktūros plėtros institucijų atstovų bendradarbiavimo tinklų susitikimuose dalyvauja Lietuvos VPP kompetencijos centro darbuotojos Jekaterina Šarmavičienė ir Neringa Pažūsienė, ir Finansų ministerijos Turto valdymo departamento atstovė Rūta Muzikevičienė

Balandžio 15 d., čia pat  Paryžiuje vyko dar vienas VPP renginys – Globalaus infrastruktūros centro (Global Infrastructure hub, GIH) seminaras, skirtas techninių specifikacijų rengimui organizuojant atrankos konkursus VPP projektuose. Šis seminaras yra naujo GIH darbo pradžia – iki 2019 m. vidurio planuojama paruošti techninių specifikacijų, skirtų užtikrinti kokybiškos infrastruktūros sukūrimą, rengimo gaires. Gaires padeda rengti pasaulinė inžinierinių paslaugų konsultacinė įmonė Mott MacDonald. 

Dalyvaudamos šiame renginyje, supratome kokį teisingą kelią pasirinkome Lietuvoje, standartizuodami privačių partnerių atrankos dokumentus, ir nuolat juos tobulindami po kiekvieno sėkmingai arba ne Lietuvoje įgyvendinto VPP projekto. Kitą savaitę galėsime pasidalinti naudinga medžiaga ir informacija iš šių renginių.

Kartu su visu Paryžiumi ir Prancūzija išgyvename nelaimę – gaisrą, suniokojusį Paryžiaus Dievo Motinos katedrą. Sunku nupasakoti žodžiais kas vyko pirmadienio vakarą čia Paryžiuje, aplink Katedros ir visuose televizijos kanaluose.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019 04 17