Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

ES civilinės saugos mechanizmo rezervas "RescEU"

Finansavimo formaDotacija
TipasVeiklai vykdyti, Infrastruktūrai ar kitam ilgalaikiui turtui kurti
Finansavimo galimybėsGalima gauti finansavimą, Bus galima gauti finansavimą
Veiklos sektoriusTeisėtvarka/ saugumas
Finansuojamos veiklosKita veikla
Atrankos būdasPatvirtintų projektų finansavmas
Galimų pareiškėjų tipaiValstybės institucijos
Priemonės metai2021-2027

Visos ES šalys narės yra ES civilinės saugos mechanizmo dalis, prie jų taip pat yra prisijungusios Islandija, Juodkalnija, Norvegija, Šiaurės Makedonija, Serbija ir Turkija. Šios šalys gali padėti ištekliais bei ekspertais.
„rescEU“ – naujo Europos civilinės saugos mechanizmo dalis, skirta gaivalinėms nelaimėms įveikti, siekiant sustiprinti ES civilinės saugos reagavimo pajėgumus.
„rescEU“ sistemoje bus kuriamas civilinės saugos pajėgumų, pavyzdžiui, gaisrams gesinti skirtų orlaivių, specialių vandens siurblių, paieškos ir gelbėjimo operacijų miestuose pajėgumų, lauko ligoninių ir skubios medicininės pagalbos grupių, rezervas Europos lygiu. Šie Komisijos valdomi pajėgumai papildys nacionalinius išteklius ir jie bus naudojami padėti šalims, kuriose įvyko tokios nelaimės kaip potvyniai, miškų gaisrai, žemės drebėjimai ir epidemijos.
Pradinis pereinamasis „rescEU“ periodas tęsis iki 2025 m. Bus pridėta daugiau pajėgumų ir išteklių, sukuriant rezervą, kuris reaguos į įvairias nelaimes, įskaitant medicinines ekstremaliąsias situacijas, biologinius, radiologinius, cheminius ir branduolinius incidentus.
„rescEU“ dar labiau sustiprins ES gebėjimą užkirsti kelią nelaimėms, joms pasiruošti ir į jas reaguoti. Solidarumu pagrįstoje Sąjungoje jis užtikrins, kad sunkią akimirką nė viena šalis nebus palikta viena.

Bendras biudžetas - 1,4 mlrd. EUR

Administruojančios institucijos

Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų generalinis direktoratas (ECHO GD)

Koordinuoja Lietuvoje

LR Krašto apsaugos ministerija; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas

Ekspertinis vertinimas

Kilus žmogaus arba gamtos sukeltai stichinei nelaimei bet kuri šalis gali kreiptis pagalbos į ES reagavimo į nelaimes koordinavimo centrą (ERCC).
Tuomet aktyvuojamasES civilinės saugos mechanizmas ir ES šalys siūlo pagalbą. ES civilinės saugos fondas yra paremtas savanoriškų įmokų iš dalyvaujančių šalių sistema. Norint suteikti pagalbą nelaimės ištiktoms šalims kartais tiesiog nėra rezervo.
Jeigu nei viena šalis negali padėti, tokiu atveju aktyvuojamas RescEU rezervas.
Iki šiol „rescEU“ parkui galimybę naudotis savo įranga, įskaitant gaisrų gesinimo lėktuvus ir sraigtasparnius, yra suteikusios šešios šalys (Kroatija, Prancūzija, Graikija, Italija, Ispanija ir Švedija).
ES biudžeto indėlis į šią priemonę yra suderinamas patvirtinant metinę veiklos programą (pvz. 2021 m - 73,2 mln eur).

Iki 75 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kuriant ir atnaujinant nacionalinį civilinės saugos priemonių parką.
rescEU rezervo pagalbos veiksmų suteikimo kaštai dengiami 100 proc. intensyvumu.

Dalyvavimas Europos civilinės saugos mechanizmo tinklo veikloje.

Programoje dalyvauja tik dedikuotos institucijos ir organizacijos veikiančios civilinės saugos srityje.

Valstybių narių turimų išteklių pritaikymo,
remonto, transporto ir veiklos išlaidos .
Šie ištekliai būtų bendrų skubios pagalbos išteklių,
sutelktų Europos civilinės saugos telkinyje, dalis ir
jie būtų naudojami nelaimės atveju.

Civilinės saugos įrangos ir priemonių įsigijimas ir atnaujinimas,
Įrangos ir pajėgumų transportavimo kaštai į nelaimės ištiktą šalį,
rescEU rezervui priklausiančių pajėgumų veiklos išlaidos.

ES narės

Šis rezervas padeda ES užtikrinti greitesnį ir visapusiškesnį atsaką kilus krizėms. Jis veikia kaip apsauginis tinklas, kai nepakanka nacionalinių pajėgumų ir nėra galimybės naudotis Europos civilinės saugos pajėgumų rezervo priemonėmis.
„rescEU“ papildo nacionalines civilinės saugos pastangas. Tai ypač svarbu, kai kelios šalys vienu metu susiduria su to paties pobūdžio nelaime ir negali padėti viena kitai.

SANGLAUDA, ATSPARUMAS IR VERTYBĖS
Paskutinė atnaujinimo data: 2021 07 28