Metodikos

Valstybės pagalbos vertinimo metodinės rekomendacijos

Untitled design (7).png
2022-07-13

Konkurencijos politika siekiama sukurti išsamias ir veiksmingas konkurencijos taisykles, kurios padėtų užtikrinti, kad rinka veiktų sąžiningai, o vartotojai galėtų naudotis tokios rinkos teikiamais pranašumais: mažesnėmis kainomis, geresne prekių ir paslaugų kokybe, inovacijomis ir technikos pažanga. Konkurencija skatina vartojimą, o vartojimas yra šalies ekonomikos augimo pagrindas.

Rinka veikia sąžiningai, jei visi jos dalyviai konkuruoja vienodomis sąlygomis, o valdžios subjektų remiami vietos pramonės sektoriai ar pavienės įmonės gali įgyti pranašumą prieš konkurentus, todėl valstybės intervencija gali sutrikdyti konkurenciją ir padaryti neigiamą poveikį ekonomikai.

Rekomendacijomis siekiama padėti valdžios subjektams suprasti valstybės pagalbos reguliavimą, kuris gali turėti įtaką jų sprendimams ar planams remti ekonominę veiklą.

Atsižvelgiant į valstybės pagalbos reguliavimo aktualumą VPSP projektuose, Rekomendacijos papildytos skyriumi apie konkrečius atvejus, kada bei kokiomis formomis VPSP procese kyla rizika neteisėtai valstybės pagalbai atsirasti bei būdai jos išvengti.

pdf
Paskutinė atnaujinimo data: 2023 07 12