Projektai

Aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūros Zaraso ežero Didžiojoje saloje sukūrimas

zaraso.jpg


VPSP etapas: 3. VPSP sutarties įgyvendinimas
Projektą įgyvendinanti institucija Zarasų rajono savivaldybės administracija
Partnerystės forma Koncesija
Trukmė 15 metų (su galimybe pratęsti 10 metų)
Vertė -
Privačios investicijos 116 tūks. EUR su PVM
Privataus partnerio atrankos būdas Viešasis konkursas
Atrinktas privatus partneris UAB Zarasų laisvalaikio centras ir VšĮ „Promo Kartas“
Sutarties pasirašymo data 2016 08 31
Sutarties įsigaliojimo data
Privačiam partneriui perduodama veikla Teisė vykdyti ūkinę veiklą, teikti viešąsias paslaugas bei valdyti ir naudoti turtą.
Trumpas projekto aprašymas:

Kompleksiškai plėtojant viešąją ir aktyvaus laisvalaikio turizmo infrastruktūrą bus pagerinta, sutvarkyta ir viešiesiems visuomenės poreikiams pritaikyta bendruomeninė infrastruktūra ir pagerinta gyvenamoji aplinka. Projekto įgyvendinimas prisidės prie Zarasų miesto ilgalaikių – socialinių tikslų įgyvendinimo: subalansuota rajono ekonomikos plėtra; gyvenimo lygio kilimas rajone; rajono patrauklumo investicijoms didinimas; efektyvus įvairių finansinių mechanizmų paramos įsisavinimas. Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra rajonui suteiks patrauklesnį estetinį vaizdą, tai pridės pridėtinės vertės formuojant patrauklią miesto investicinę ir gyvenamąją aplinką.

[[#ex]]

Apie projektą

Projekto rizikų vertinimą pagal Pasaulio Banko ir Tarptautinio valiutos fondo parengtą VPSP projektų fiskalinių rizikų vertinimo modelį galite rasti čia (406.2 KB ).

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2021 04 13