Projektai

„Girstučio“ kultūros ir sporto rūmų Kovo 11-osios g. 26, Kaune, pramoginės dalies valdymo ir naudojimo projektas

20130411_Girstucio_baseinai_8.jpg


VPSP etapas: 3. VPSP sutarties įgyvendinimas
Projektą įgyvendinanti institucija Kauno miesto savivaldybės administracija
Partnerystės forma Koncesija
Trukmė 10 metų
Vertė -
Privačios investicijos 290 tūks. EUR su PVM
Privataus partnerio atrankos būdas Viešasis konkursas
Atrinktas privatus partneris UAB "Sporto infrastruktūra"
Sutarties pasirašymo data 2015 06 18
Sutarties įsigaliojimo data
Privačiam partneriui perduodama veikla Valdyti ir naudotis kultūros centro pramogine dalimi teikiant viešasias paslaugas bei vykdyti ūkinę komercinę veiklą.
Trumpas projekto aprašymas:

Koncesininkui perduota teisė valdyti ir naudotis Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančia „Girstučio“ kultūros ir sporto rūmų pramogine dalimi, teikiant viešąsias paslaugas, bei suteiktas leidimas vykdyti ūkinę komercinę veiklą – organizuoti ir vykdyti įvairaus pobūdžio (sporto, laisvalaikio ir kitus) renginius.

[[#ex]]

Apie projektą

Projekto rizikų vertinimą pagal Pasaulio Banko ir Tarptautinio valiutos fondo parengtą VPSP projektų fiskalinių rizikų vertinimo modelį galite rasti čia (210 KB ).

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2023 09 01