Projektai

Kauno sporto halės ir S. Dariaus ir S. Girėno stadiono valdymo modelis

1Kauno halė skersinis pjuvis.jpg


VPSP etapas: 3. VPSP sutarties įgyvendinimas
Projektą įgyvendinanti institucija Kauno miesto savivaldybės administracija
Partnerystės forma Koncesija
Trukmė 15 metų (apie 6 mėn. - įrengimo darbai, virš 14 m.-paslaugų teikimas)
Vertė 12 667 398 EUR (realia verte)
Privačios investicijos 2 311 310 EUR (realia verte) be PVM
Privataus partnerio atrankos būdas Viešasis konkursas
Atrinktas privatus partneris UAB "Kauno arena" ir UAB "Kauno stadionas"
Sutarties pasirašymo data 2024 02 19
Sutarties įsigaliojimo data 2024-03-19
Privačiam partneriui perduodama veikla Privačiam subjektui (koncesininkui) bus suteikta teisė vykdyti šias veiklas: įrangos įsigijimas ir įrengimas / diegimas, naujai pastatytos ir įrengtos infrastruktūros eksploatacija ir priežiūra, viešųjų paslaugų teikimas ir komercinės veiklos vykdymas
Trumpas projekto aprašymas:

Projektu siekiama suteikti teisę privačiam subjektui (koncesininkui) įrengti Kauno miesto savivaldybės lėšomis rekonstruotus Kauno sporto halę ir S. Dariaus ir S. Girėno stadioną bei teikti neformalaus ugdymo, sporto ir laisvalaikio, kultūros paslaugas bei vykdyti komercinę veiklą.

 

Sritis: Švietimo infrastruktūra, Kultūra, sportas ir laisvalaikis
 • Planuojama, kad įrengtoje Kauno sporto halėje privatus subjektas (koncesininkas) galės teikti  neformaliojo švietimo paslaugas iki 900 mokinių per savaitę, įvairias sporto šakas galės lankyti 480 mokinių per savaitę. Papildomai 420 mokinių kiekvieną savaitę būtų pagerinta neformaliojo ugdymo paslaugų kokybė, suteikiant konferencijų sales mokinių užsiėmimams.
 • Planuojamas Kauno sporto halėje ir S. Dariaus ir S. Girėno stadione  lankytojų skaičius į kultūros renginius – apie 100 tūkst. per metus;
 • Planuojamas Kauno sporto halėje ir S. Dariaus ir S. Girėno stadione lankytojų skaičius į sporto renginius – apie 70 tūkst. per metus.

Projektu sprendžiamos problemos:

 • Pagrindinė problema, kurią siekiama išspręsti įgyvendinant projektą – nepakankama neformaliojo ugdymo, sporto, kultūros ir kitų viešųjų paslaugų kokybė Kauno mieste. S. Dariaus ir S. Girėno stadionas yra vienintelis stadionas Lietuvoje, kurio infrastruktūra atitinka tarptautinius reikalavimus lengvosios atletikos varžybų rengimui, tačiau infrastruktūra yra fiziškai bei morališkai pasenusi, o Kauno sporto halės infrastruktūra ne tik pasenusi, tačiau ir nėra pritaikyta vykdyti neformaliojo ugdymo veikloms, kurių paklausa pastaruoju metu yra sparčiai auganti. Kadangi Kauno mieste stebimas augantis konferencinių renginių, kultūros bei neformaliojo švietimo poreikio didėjimas, todėl Kauno miesto savivaldybė savo lėšomis planuoja iki 2022 m. pradžios užbaigti Kauno sporto hales ir S. Dariaus ir S. Girėno stadiono rekonstrukcijos darbus ir perduoti infrastruktūrą koncesijos konkurso laimėtojui jų įveiklinimui.

Halės ir stadiono veiklai pradėti bus reikalingos investicijos į įrangą. Iš koncesininko bus reikalaujama investuoti į halės vidaus infrastruktūrą – sporto salės dangas, baldus, švieslentę, kėdes, apšvietimą. Stadione bus prašoma įrengti patalpų lubas, barus, persirengimo kambarius, turniketus, informacinius ženklus, taip pat bus reikalavimas įsigyti lengvosios atletikos ir futbolo varžyboms reikalingą įrangą.

[[#ex]]

Projekto eiga

 • 2024 m. vasario 19 d. sudaryta sutartis.
 • 2023 m. balandžio 26 d. CVP IS koncesininko atranka paskelbta iš naujo.Skelbimas
 • 2023 m. kovo mėn. koncesininko atrankos procedūros nutrauktos.
 • 2023 m. lapkričio 22 d. CPVA pateikė išvadą dėl VPSP sutarties projekto. Išvada (168.6 KB )
 • 2022 m. rugpjūčio 5 d. CVP IS paskelbta koncesininko atranka projekto įgyvendinimui, paraiškos teikiamos iki 2022 m. rugsėjo 27 d. Skelbimas
 • 2022 m. gegužės 30 d. CPVA pateikė nuomonę dėl privataus subjekto atrankos dokumentų. Nuomonė (225.8 KB )
 • 2021 m. gegužės 7 d. projektas pristatytas CPVA organizuojamoje VPSP mugėje. Projekto pristatymas. (2.1 MB )
 • 2021 m. kovo 23 d. Kauno miesto savivaldybė priėmė sprendimą dėl projekto įgyvendinimo. Tarybos sprendimas.
 • 2021 m. sausio 25 d. CPVA pateikė išvadą dėl projekto ir partnerystės socialinės ekonominės naudos.

CPVA išvada (949 KB )

 • 2020 m. lapkričio 25 d. yra parengtas investicijų projektas "Kauno sporto halės ir S. Dariaus ir Girėno stadiono valdymo modelio".
 • Investicijų projektas (4.4 MB )

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2024 06 12