Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai

Apie finansavimo šaltinių katalogą

Pagrindinių ES finansinių priemonių visuma mūsų Kataloge yra susisteminta ir suklasifikuota pagal įvairius požymius bei papildyta komentarais apie viešojo sektoriaus projektų finansavimo galimybes.

Katalogo paskirtis – padėti nustatyti projektų finansavimo galimybes, kurios atitiktų projekto vykdytojo vykdomą veiklą ir jo projektams keliamus reikalavimus.

Katalogas suteiks visą pradinę informaciją, kuri reikalinga ieškant savo projektui tinkamos finansinės priemonės, padės suprasti skirtingų priemonių teikiamas galimybes, keliamus reikalavimus projektų parengimui ir pateikimui į paskelbtus konkursus.

Finansinių priemonių aprašymuose rasite tiesiogines nuorodas į pirminius informacijos šaltinius: fondų reglamentus, kasmetines ar daugiametes finansavimo programas, administruojančias agentūras ir pan.

Šis įrankis yra sukurtas atsižvelgiant į viešojo ir privataus sektoriaus poreikį greitai surasti tikslią informaciją apie įvairias ES siūlomas projektų finansavimo programas.

Nacionaliniame pažangos plane įvardintiems strateginiams tikslams įgyvendinti yra rekomenduojama įvertinti galimybes pasinaudoti kitų tarptautinių finansavimo šaltinių lėšomis, kurios galėtų sudaryti ne mažiau kaip 5 proc. konkrečiam tikslui  pasiekti planuojamų finansinių resursų.

Tuo tikslu, siekiant paskatinti pasinaudoti įvairiesniais ES finansavimo šaltiniais, buvo išanalizuoti 12 stambiausių bei reikšmingiausių finansinių šaltinių (programų), kurie savo temų įvairove atitinka Lietuvos strateginius tikslus.

Su analizės rezultatais galit susipažinti  čia: ES finansinių šaltinių analizė

Trumpesnę analizės versiją (pateikiamą skaidrėse) rasite čia: ES finansinių šaltinių analizės pristatymas

Paskutinė atnaujinimo data: 2022 08 31