Projektai

Kauno ledo rūmų valdymo modelis

kauno ledo rumai.jpg


VPSP etapas: 1. VPSP projekto rengimas ir tvirtinimas
Projektą įgyvendinanti institucija Kauno miesto savivaldybė
Partnerystės forma Koncesija
Trukmė 15 metų
Vertė 14 212 575 EUR (realia verte)
Privačios investicijos 0,741 (realia verte) be PVM
Privataus partnerio atrankos būdas Koncesijos konkursas
Atrinktas privatus partneris
Sutarties pasirašymo data -
Sutarties įsigaliojimo data
Privačiam partneriui perduodama veikla Privačiam subjektui (koncesininkui) bus suteikta teisė vykdyti šias veiklas: įrangos įsigijimas ir įrengimas, naujai pastatytos ir įrengtos infrastruktūros eksploatacija ir priežiūra, viešųjų paslaugų teikimas ir komercinės veiklos vykdymas
Trumpas projekto aprašymas:

Projektu siekiama suteikti teisę privačiam subjektui (koncesininkui) įrengti Kauno miesto savivaldybės lėšomis pastatytus Ledo rūmus bei teikti neformalaus ugdymo, sporto ir laisvalaikio, kultūros paslaugas bei vykdyti komercinę veiklą.

Sritis: Kultūra, sportas ir laisvalaikis

Projektu sprendžiamos problemos:

  • Pagrindinė problema, kurią siekiama išspręsti įgyvendinant projektą – nepakankama neformaliojo ugdymo, sporto, kultūros ir kitų viešųjų paslaugų kokybė Kauno mieste. Kadangi Kauno mieste stebimas augantis renginių, kultūros bei neformaliojo švietimo poreikio didėjimas, todėl Kauno miesto savivaldybė savo lėšomis pastatytus Kauno ledo rūmus perduos koncesijos konkurso laimėtojui jų įveiklinimui. Planuojama, jog Ledo rūmuose koncesininkas sudarys sąlygos sportuoti ne mažiau kaip 500 sportininkų per metus.

Kauno ledo rūmų veiklai pradėti bus reikalingos investicijos į įrangą. Iš koncesininko bus reikalaujama investuoti į  vidaus infrastruktūrą – baldus, ledo arenos bei ledo paruošimo įrangą, sporto aikštelės įrangą.

[[#ex]]

Projekto eiga

  • 2022 m.vasario 2 d. Kauno miesto savivaldybė priėmė sprendimą dėl projekto įgyvendinimo. Tarybos sprendimas. 
  • 2021 m. gruodžio 3 d. CPVA pateikė išvadą dėl projekto ir partnerystės socialinės ekonominės naudos. CPVA išvada. (356.7 KB )
  • 2021 m. lapkričio  yra parengtas investicijų projektas "Sporto paskirties pastato (Ledo rūmų), esančių Kovo 11-osios g. 26, Kaune valdymo modelis".

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2023 05 11