Projektai

Lopšelio-darželio „Eglutė“ modernizavimas energijos taupymo tiekėjo pagrindu

aaa.png


VPSP etapas: 2. Privataus subjekto atranka
Projektą įgyvendinanti institucija Anykščių rajono savivaldybės administracija
Partnerystės forma Valdžios ir privataus subjektų partnerystė
Trukmė 12 metų (1 metai – projektavimas ir statyba; 11 metų – paslaugų teikimas)
Vertė 1 715 328 EUR su PVM (GDV)
Privačios investicijos 1 134 837 EUR realia verte (su PVM)
Privataus partnerio atrankos būdas Skelbiamos derybos
Atrinktas privatus partneris
Sutarties pasirašymo data -
Sutarties įsigaliojimo data
Privačiam partneriui perduodama veikla Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ pastato modernizavimas didinant jo energetinį efektyvumą: projektavimas, rangos darbai ir privataus subjekto modernizuotos infrastruktūros priežiūra
Trumpas projekto aprašymas:

Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ pastato, kurio bendras šildomas plotas apie 1830.78 kv. m., modernizavimas: projektavimas, rangos darbai (energijos taupymo priemonių įdiegimas) ir privataus subjekto modernizuotos infrastruktūros priežiūros veikla (išorinių pastatų sienų ir cokolio, stogo, langų ir stiklo blokelių, lauko durų, šildymo ir inžinierinių sistemų, vėdinimo sistemų, elektros instaliacijos ir kt.) užtikrinant energijos sutaupymą.

Sritis: Švietimo infrastruktūra

[[#ex]]

Projekto eiga

  • 2023 m. spalio mėn. pirkimo procedūros buvo nutrauktos.
  • 2023 m. balandžio 15 d. CVP IS paskelbta privataus partnerio atranka projekto įgyvendinimui, paraiškos teikiamos iki 2023 m. birželio 5 d. Skelbimas
  • 2023 m. vasario 8 d. CPVA pateikė nuomonę dėl privataus partnerio atrankos dokumentų. Nuomonė (165.6 KB )
  • 2022 m. liepos 28 d. Anykščių rajono savivaldybės taryba pritarė projekto įgyvendinimui. Tarybos sprendimas (214.9 KB )
  • 2022 m. birželio 27 d. CPVA pateikė išvadą dėl projekto ir partnerystės socialinės ekonominės naudos.

CPVA išvada (639.6 KB )

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2023 11 22