Naujienos

CPVA ekspertai institucinį tutoriatą surengs Vilniaus universiteto studentams

Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) Viešosios ir privačios partnerystės ekspertai pradeda institucinio tutoriato užsiėmimus su Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentais, kurių metu analizuos ir diskutuos viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) teisinės ir institucinės sistemos tobulinimo klausimais.

Šie užsiėmimai rengiami, įgyvendinant CPVA ir Vilniaus universiteto bendradarbiavimo sutartį. Jie vyks šių metų gruodžio – kitų metų sausio mėnesiais.

Tutoriatu siekiama paskatinti būsimuosius teisininkus domėtis moksline bei praktine viešosios ir privačios partnerystės veikla, suteikti jiems papildomų analitinių ir komunikacinių gebėjimų bei plėtoti institucinį bendradarbiavimą. Atlikus teisės studentų apklausą, paaiškėjo, kad dauguma jų norėtų ne tik toliau gilintis ir domėtis šia sritimi, bet ir atlikti praktiką agentūroje.

„Siekiame augti ir tobulėti kartu. Norime užsiauginti kolegas, puikiai išmanančius viešosios ir privačios partnerystės sritį, kurie jau studijų metu praktiškai dalyvautų šių projektų kūrimo ir įgyvendinimo procesuose”, –  sako CPVA Viešosios ir privačios partnerystės ekspertė Neringa Pažūsienė.    

Anot jos, diskusija apie teisinės ir institucinės sistemos tobulinimą pasirinkta ne atsitiktinai: Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane „Naujos kartos Lietuva“ numatyta tobulinti teisinį reglamentavimą, siekiant gerinti VPSP aplinką, užtikrinti ilgalaikį šių projektų planavimą bei skatinti savivaldybes konsoliduoti VPSP projektų rengimą ir įgyvendinimą.

naujienai U.jpg
Paskutinė atnaujinimo data: 2021 12 03