Naujienos

Lietuvoje lankėsi Tarptautinio Valiutos Fondo techninės pagalbos misija

94288-1.jpg

2019 m. balandžio 2-15 d. Finansų ministerijoje lankėsi Tarptautinio Valiutos Fondo (TVF) techninės pagalbos misija, kurios metu TVF atstovas kartu su Finansų ministerijos atstovais ir CPVA VPSP kompetencijų centro darbuotojais Jekaterina Šarmavičiene, Neringa Pažūsiene ir Ilona Budvytiene aptarė priemones siekiant įgyvendinti TVF 2018 m. pabaigoje pateiktas rekomendacijas dėl fiskalinio skaidrumo didinimo, įskaitant informacijos apie valstybės (savivaldybių) teisių ir įsipareigojimų įgyvendinant VPSP projektus sisteminimą ir viešinimą.

Atsižvelgiant į TVF pateiktas rekomendacijas dėl informacijos apie VPSP projektus viešinimo, CPVA įsipareigojo parengti informaciją apie VPSP projektų rizikų vertinimą pagal į Pasaulio Banko ir TVF parengtą VPSP projektų fiskalinių rizikų vertinimo modelį (PFRAM) ir šią informaciją iki 2019 m. liepos mėnesio paskelbti internetinėje svetainėje www.ppplietuva.lt lietuvių ir anglų kalbomis. Atsižvelgiant į tai, kad informacija apie VPSP projektų įgyvendinimą pradėta kaupti įsigaliojus naujam VPSP teisiniam reglamentavimui t.y. nuo 2011 m., todėl ir informacija apie VPSP projektų rizikų vertinimą bus skelbiama tik apie projektus, dėl kurių pasirašytos sutartys įsigaliojo nuo 2011 m.  

VPSP kompetencijos centro darbuotojai kartu su Finansų ministerijos atstove Rūta Muzikevičiene jau TVF techninės pagalbos misijos metu atliko pirmųjų VPSP projektų rizikų analizę pagal PFRAM ir paskelbė santraukas www.ppplietuva.lt.

Nuo šiol informaciją apie valstybės ar savivaldybių prisiimamų įsipareigojimų ir rizikų vertinimą įgyvendinamuose VPSP projektuose galima bus rasti prie kiekvieno VPSP projekto aprašymo mūsų svetainėje www.ppplietuva.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2019 04 17